Co je SplitUnite?

SPLITUNITE je unikátní projekt, který si za cíl klade rozvoj a propagaci splitboardingu v České republice, na Slovensku a v dalších zemích. Matka příroda nám každým dnem umožňuje dělat to, co nás nejvíc baví, tedy splitboarding, a proto je pro nás velice důležité přírodu respektovat a chránit. Naší vizí je rozpojit splitboardová prkna a přitom spojit náš svět s přírodou. Jinými slovy otevřít ostatním dveře k poznání splitboardingu.

Co děláme?

Splitboarding a znovu splitboarding, ke kterému patří i objevování nových míst, lidí a v neposlední řadě i vlastních limitů. Při tom všem, se snažíme být co nejblíže přírodě, s čímž úzce souvisí bivakování v horách a poznávání nástrah pohybu v horském terénu, jdoucí ruku v ruce s lavinovou prevencí.

“What is SplitUnite?

SPLITUNITE is an unique project which aims to develop and promote splitboarding in Czech Republic, Slovakia and other countries. Mother Nature let us do what we like the most – splitboarding, day after another. Therefore it´s important for us to respect and protect nature. Our vision is to split our boards and in doing so unite our world with the nature. In other words open the world of splitboarding to the others.”

“What we do?

Splitboarding and again splitboarding, which goes hand by hand with discovering of new places, people and ones limits. By doing so, we try to stay close to the nature which links with bivouac up in the mountains, recognition of the traps in the backcountry and avalanche safety”